Om Fodplejersken.dk

Lægeeksamineret fodplejer og uddannet sygeplejerske

Jeg er uddannet som lægeeksamineret fodplejer på Københavns fodplejeskole i juli 2014. Skolen er godkendt af brancheforeningen SADF - Sammenslutningen af Danske Fodplejere.
Oprindeligt er jeg uddannet sygeplejerske og har over 13 års erfaring som hjemmesygeplejerske, og er vant til at komme ud i borgernes hjem og kan tilpasse mig den enkelte persons livsvilkår.


 

Uddannelsen til lægeeksamineret fodplejer tager 15 måneder og består af teoretisk og praktisk uddannelse indenfor faget. Under uddannelsen øges sværhedsgraden i den praktiske behandling, så der opnås kendskab til gradvist mere komplicerede patienttgrupper. Der behandles både diabetikere, mennesker med gigt og kredsløbsproblemer.

Uddannelsen afsluttes med en skriftlig- og en praktisk prøve samt en mundtlig eksamen.

Uddannelsen som lægeeksamineret fodplejer opfylder desuden SKATs uddannelseskrav ifølge momsloven om ”anden egentlig sundhedspleje”. Som lægeeksamineret fodplejer kan og må man udføre selve fodplejen på lige fod med statsautoriserede fodterapeuter. Desuden overholdes loven om journalføringspligt for hver enkelt udført behandling.


 

Som hjemmesygeplejerske har jeg derfor en bred viden inden for især diabetes og sårbehandling. Jeg har erfaring med aftagning og korrekt pålægning af kompressionsbind efter endt fodpleje, så lad ikke dette være en hindring for at du kan få ordnet fødder.


 

Jeg tager min tavshedspligt meget alvorligt. Du skal derfor ikke være nervøs for, om jeg kommer hos din nabo eller videregiver fortrolige oplysninger.

Der optages journal ved første besøg. I journalen noteres de fodproblemer der måtte være, om du tager medicin som har indflydelse på blodets evne til at størkne eller medicin som gør huden tynd og sart. Der noteres om der er kredsløbsproblemer eller sygdomme, som gør at jeg skal passe ekstra på når jeg beskærer eller sliber på din hud. Journalen medbringer jeg hver gang, så der kan noteres opfølgning og forløb siden sidst.

 

Du kan regne med en høj hygiejnisk standard i min behandling. Alle instrumenter der bruges i fodbehandlingen er sterile eller er engangsmaterialer. På den måde sikres det, at der ikke overføres smitte når du får udført en fodbehandling.