Når storetåen drejer skråt ind mod de andre tæer, bliver foden nærmest spids og der fremkommer en knyst ved storetåens første led (grundled/ MP-led). Det kaldes en skæv storetå. Oftest skyldes det, at man går i sko som er spidse eller for små (så storetåen bliver presset ind mod nabotæerne). Der ses en vis arvelighed, men også sygdomme som diabetes og gigt kan disponere for det. Når først man har fået en skæv storetå, kan det være svært at finde fodtøj med plads nok, da forfoden ændrer facon og bliver mere bred. Mange er også kede af den måde deres fod er kommet til at se ud på. Lægen kan henvise til operation hos ortopædkirurg. Desværre er der nogle der oplever, at storetåen efter nogle år vender tilbage til samme skæve position.

 

Ting du selv kan gøre

Først og fremmest er det vigtigt at man ikke bruger for små og spidse sko til daglig, men gemmer dem til festlige lejligheder. Hvis storetåen er begyndt at blive skæv og stadig kan presses tilbage til normal position, kan man med fordel bruge en skinne (natskinne), der trækker storetåen på plads. Du skal blot være opmærksom på, at du skal starte langsomt op når du bruger natskinnen (start med 30 minutter). Ellers kan du godt få ondt i storetåens muskel. Det svarer til at træne en muskel du ikke er vant til at bruge. Man kan også selv lave nogle øvelser hvor man træner den muskel, som trækker storetåen ud af. Man kan sige at man vækker hjernens kontrol over musklen. Det er dog en træning som kræver vedholdenhed og koncentration (kan gå et par måneder før man opnår kontrol).

 

Hvordan kan jeg afhjælpe problemet?

Når man har en skæv storetå dannes der ofte hård hud på siden af storetåen, samt de steder man belaster foden. Det er fordi man går (gangafvikler) på en mindre hensigtsmæssig måde, når storetåen er skæv. Samtidig får man også tryk fra fodtøjet på grund af knystdannelse og fodens mere brede facon. Jeg kan beskære den hårde hud, samt vejlede i brug af natskinne eller aflastninger.